top of page
MOZE_LOGO_White.png

יבואן רשמי של נרגילות פרימיום מוז בריז

נרגילה גרמנית MOZE BREEZE TWO

נרגילה אחת עם ארבע אפשרויות פריקת עשן שונות!

הודות למערכת הפריקה החדשה, המוגנת והחדשנית של Moze Breeze Two, ניתן לכוונן את מנגנון הפריקה כל פעם מחדש לפני העישון!

האפשרות הראשונה היא הגרסה הקלאסית, שכבר ידועה מהדור הראשון של Moze Breeze, בה העשן פורק מלב הנרגילה לכיוון הצלחת. לכיוונון מסוג זה, אלמנט הפריקה ממוקם פשוט על הבסיס.

הגרסה השנייה פורקת עשן מתחת לצלחת ולכיוון הכד. לפנקציה זאת יש לכוונן את מנגנון הפריקה מתחת לצלחת.

האפשרות השלישית היא פריקת העשן מהצלחת לכיוון ראש הנרגילה. ברגע שתנשפו החוצה הראש ''ייעלם'' בעשן! לפונקציה זאת כווננו את מנגנון הפריקה מעל הצלחת ותהנו מהאפקט היחודי!

האופציה האחרונה לפריקה היא שהעשן ייפלט החוצה בין 2 הצלחות כך שמקבלים אפקט מגניב של פריקת עשן מבין הצלחות.

MOZE - אביזרים