top of page
Image by L C
ראשי הוקה ג'ון לנרגילה - ראשים לנרגילה.png

HOOKAH JOHN BOWLS
ראשי הוקה ג'ון

מהו ראש הוקה ג'ון  אתם שואלים?

 

האם זה ראש מצרי? האם זה ראש רוסי? האם זה ראש טורקי?

יש בראש של HJ קצת מכל אחד!

ראש ייחודי המיוצר בעבודת יד בארה"ב על ידי אומנים מיומנים, תוך שימוש בחימר איכותי

ביותר הנקרא אמריקן קליי.

bottom of page